tychy.info - świeże spojrzenie na miasto tychy.info

Świeże spojrzenie na miasto
  • 12 stycznia 2019
  • 15 stycznia 2019

Dodatkowe worki na odpady mieszkańcy otrzymają bezpłatnie

1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady dystrybucji worków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej. Zamiast otrzymywać co miesiąc kilka worków, mieszkańcy będą dostawali raz w roku cały pakiet. W poniedziałek, 14 stycznia rozpocznie się ich dystrybucja.

Zamiast kilku worków - cały pakiet
Zamiast kilku worków - cały pakiet · fot.


Każdy pakiet zawiera: 24 sztuki worków na odpady z tworzyw sztucznych i metali, 24 sztuki worków na makulaturę, 12 sztuk worków na szkło, 72 sztuki worków na odpady ulegające biodegradacji - w tym 24 worki na odpady kuchenne i 48 worków na odpady zielone, czyli trawę i liście.

Takich pakietów wykonawca usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przygotował ponad 8,5 tysiąca - tyle jak wynika z danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi liczba gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej w Tychach.

- Pakiety będą dostarczane mieszkańcom przez cały tydzień łącznie z sobotami, od godz. 6:00 przez cały dzień do późnych godzin wieczornych i pozostawiane za pokwitowaniem odbioru. W razie nieobecności - firma zostawi informację, by po odbiór zgłosić się do siedziby spółki Master - ul. Lokalna 11, Tychy , w godzinach od 8.00 do 20.00 - mówi Małgorzata Ryt z Master Odpady i Energia.

W przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo domowe przysługującego mu rocznego pakietu worków, mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w dodatkowe worki o dedykowanej kolorystyce dostępne w wielu popularnych sklepach i galeriach handlowych, posiadających tego typu asortyment. W Biurze Obsługi Klienta (w Tychach przy ul. Budowlanych 67) będzie można dostać dodatkowe worki wyłącznie na odpady popiołu z palenisk domowych (kolor szary) z uwagi na ograniczenia ładunkowe pojemników, w które są wyposażone nieruchomości.

- W związku z licznymi zapytaniami i sugestiami ze strony mieszkańców dotyczącymi nowych zasad dystrybucji worków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej, informujemy, że w razie potrzeby dodatkowe worki (poza pakietem rocznym) będzie można odebrać bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK (ul. Serdeczna), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 - informuje Ewa Grudniok, rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Tychy.

Zmiana w sposobie dostarczania do mieszkańców worków na odpady związana jest z problemami, jakie powodował dotychczasowy sposób dostarczania worków - np. brakiem wyposażania nieruchomości w worki w sytuacji, gdy mieszkaniec nie wystawił zapełnionych worków w terminie odbioru (zjawisko powszechne w okresie wakacyjnym) czy też pozostawianiem worków w sposób pozwalający na ich zniszczenie np. przez zwierzęta domowe. Kolejną przyczyną było pozostawianie worków w ilości nieodpowiadającej zapisom uchwały rady miasta lub wykorzystywanie ich do gromadzenia odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a tym samym niewykazywania odpadów w deklaracji.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA